Dzięki naszym systemom możliwe jest przeprowadzenie uplastycznianie drewnaPołączone działanie temperatury i wilgotności zwiększa plastyczność drewna, tj. jego zdolność do przybierania określonego kształtu. Dzięki odpowiednim kształtom, uplastyczniony materiał jest kształtowany. Kolejna faza chłodzenia pozwoli na ustabilizowanie krzywizny i drewno odzyska swój początkowy opór.

Możemy również dostarczyć nasze systemy z dopasowanymi rozmiarami komór parowania. Ponadto, wychodząc naprzeciw różnym potrzebom użytkowników, zaprojektowaliśmy jednokomorowe parowniki (model VAP-S) i pokój dwuosobowy (model VAP-D).